หน้าหลัก          LANGUAGE:   ENGLISH     THAI

 

บริการ


   
 

-POWER SUPPLY
-SERVO DRIVE
-SERVO AMPLIFIER
-INVERTER
-DISPLAY MONITOR TOUCH SCREEN
-IO INPUT-OUTPUT BOARD
-SPINDLE UNIT
-AC/DC/VFD DRIVE

 
   

 

 

 

 

 
   


   
 

-ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
-ระบบดูดอากาศเสีย
-ระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย
-ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน
-ระบบควบคุมอัตโนมัติ
-(ระบบประหยัดพลังงาน) COOLING PAD

 
   

 

 

 

 

 
   

 

 

           Copyright 2012 UNIVERSAL PART AND SERVICE CO., LTD. All Rights Reserved.