หน้าหลัก          LANGUAGE:   ENGLISH     THAI

 

       

-ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
-ระบบดูดอากาศเสีย
-ระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย
-ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน
-ระบบควบคุมอัตโนมัติ
-(ระบบประหยัดพลังงาน) COOLING PAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Copyright 2012 UNIVERSAL PART AND SERVICE CO., LTD. All Rights Reserved.