หน้าหลัก          LANGUAGE:   ENGLISH     THAI

 

  เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา จากการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องจักรประเภทผลิตงานแผงวงจรรวมอิเลกทรอนิกส์ หรือSMT จนกระทั่งปี2552 บริษัทมีการขยายผลิตภัณท์จากกลุ่มเดิม มาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสหกรรมประกอบวงจรอิเลคทรอนิกส์, แผงวงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนและแข็ง, ผลิตเลนส์แว่นตา, อุปกรณ์ยานยนต์ และอื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนจัดหา สั่งผลิตวัตถุดิบจากแหล่งผลิตและโรงงานต่างประเทศ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ทางด้านคุณภาพสินค้า, ราคา และระยะเวลาในการผลิตและขนส่งที่แน่นอน เช่นไต้หวัน, ฮ่องกง, จีน, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และอื่นๆ
ในปี2554 บริษัทได้ขยายงานบริการที่มีต่อลูกค้าอุตสาหกรรม งานซ่อมแผงวงจรไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์, งานออโตเมชั่น, งานวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาไฟฟ้า เคมี และเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม

ภาระกิจและปณิธาน
บริษัทและพนักงานทุกคน มีความตั้งใจในการจัดหาและส่งมอบผลิตภัณท์ไปยังลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพและตรงต่อเวลา สินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับโดยคำนึงถึงลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่หนึ่ง

คำมั่นสัญญา
*รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ
*ราคาที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
*ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา
*บริการและให้คำแนะนำปรึกษาหลังการขาย

 

 

           Copyright 2012 UNIVERSAL PART AND SERVICE CO., LTD. All Rights Reserved.